fbpx

Reglement Vrij Rijden

RSZ MOTORSPORT VRIJ RIJDEN REGLEMENT 2020

Organisatie
Vrij Rijden (Track Days) wordt georganiseerd door RSZ Motorsport b.v.

De deelnemer
De deelnemer aan het Vrij Rijden is 18 jaar of ouder en dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Een minderjarige deelnemer dient te beschikken over geldige wegracelicentie 2020. Deelnemers die niet via de webshop zijn ingeschreven dienen aan de inschrijftafel verplicht de RSZ Motorsport vrijwaringsclausule te ondertekenen.

Sessie Stikker
Vrij Rijden sessies zijn vooraf via de webshop van RSZ Motorsport te bestellen. De webshop sluit 24 uur voor aanvang van het evenement. Reserveren van resterende sessies is dan alleen mogelijk via het secretariaat: 06-22791721. Aan de inschrijftafel ontvang je een sessiestikker met daarop aangegeven de sessienummers welke je deze dag mag deelnemen. De sessiestikker moet bij het uitrijden van de pitsstraat zichtbaar ter controle op voorzijde van de kuip aanwezig zijn.

Opstellen
De toegangsroute en de vooropstelling wordt aangegeven tijdens de voor de Vrij Rijden deelnemers verplichte rijdersbriefing. De zogenaamde ‘ fast lane’ aan de pitmuur dient altijd vrij te blijven. Zodra het licht einde pits op groen gaat, is de sessie begonnen.

Einde sessie
Een sessie is ten einde als de finishvlag wordt gepasseerd. In het uitlooptraject wordt er rustig gereden en is inhalen NIET meer toegestaan. De deelnemer verlaat de baan bij de marshall met de rode vlag.

Rijgedrag
Deelnemers die gevaarlijk rijgedrag vertonen of onnodig risico nemen tijdens het inhalen of vlagsignalen negeren, worden hiervoor door de organisatie op aangesproken. Wie vervolgens geen opvolging geeft aan het advies of de waarschuwing van de organisatie, kan van verdere deelname worden uitgesloten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Kleding
Voor de Vrij Rijden sessies is het dragen van deugdelijke en in goede staat verkerende lederen motorkleding, schoeisel en handschoenen verplicht. Minimaal een 2-delige lederen raceoveral waarbij de beide delen over de volle lengte aan elkaar verbonden zijn met een rits. Een rugbeschermer is verplicht. Voor reparaties van het pak moet slijtvast garen worden gebruikt. Als pakken ongevoerd zijn, is het dragen van (niet-synthetische) onderkleding verplicht. Het is verboden om piercings, oorringen of andere sieraden te dragen die het afnemen van de helm kunnen hinderen of bij een valpartij voor extra (lichamelijke) schade kunnen zorgen. Ook is het dragen van een horloge en het meenemen van sleutels, portemonnee e.d. tijdens de sessies op het circuit verboden.

Helmen
Tijdens training en wedstrijd dient een helm te worden gedragen welke door de leverancier geschikt is verklaard voor gebruik tijdens wegraces. De helm (nog niet voorzien van een geldige keuringssticker) dient altijd vooraf bij de ZAC ter keuring worden aangeboden. Nieuwe helmen zijn (afhankelijk van de productiedatum, uiterlijk 3 jaar terug geproduceerd) 4 jaar geldig en dienen daarna opnieuw ter keuring te worden aangeboden. Helmen niet ouder dan 3 jaar en onbeschadigd, krijgen een ZAC-sticker die 1 jaar geldig is. Na een val dient de helm opnieuw te worden gekeurd.

Vlagsignalen
De baanposten waarschuwen de deelnemers met behulp van vlagsignalen voor allerlei situaties. De deelnemer dient de betekenis van alle vlagsignalen te kennen en adequaat op te volgen!

TECHNISCHE VOORWAARDEN

Motoren
Deelname is toegestaan met moderne, in goede conditie verkerende motorfietsen. Een kentekenbewijs (of eigendomsbewijs) moet kunnen worden getoond indien hier door de organisatie naar wordt gevraagd.

Keuren
Voor elk evenement dient de motor te worden gekeurd door een official van de organisatie. Ongekeurde en/of afgekeurde motoren mogen niet aan training of wedstrijd meedoen. Na een ongeval is de rijder verplicht zich bij de medische dienst te melden en de motor aan te bieden bij de keurmeester voor een schaderapport. Voor verdere deelname moet de motor na reparatie opnieuw gekeurd worden door een official van de organisatie. Bij twijfel is het oordeel van de keurmeester bepalend.

Borgen
Het borgen door middel van borgdraad of borgplaten van alle remtangen, remverankeringen, remblokpennen, oliefilter(deksels) en olievul- en/of aftappluggen, koelvuldoppen, uitlaten, wielassen en andere essentiële delen die kunnen lostrillen/draaien, wordt sterk aanbevolen.

Stuur
De stuurbreedte mag niet minder dan 45 cm bedragen. Open stuureinden moeten zijn opgevuld met een solide materiaal of met een afgesloten rubber handgreep zijn afgedekt. Het voorwiel of het voorspatbord mag in geen enkele stand van het stuur en over de totale lengte van de veerweg de kuip raken. Er moeten permanente aanslagen, anders dan de stuurdemper, zijn aangebracht om bij een volledige stuuruitslag een minimale ruimte van drie cm tussen de handels en de tank- of framedelen te behouden.

Gashendel
De gashendel moet van het zelfsluitende type zijn.

Bedieningshendels
Alle hendels (koppeling en rem) moeten eindigen in een bolvorm met een diameter van tenminste 19 mm die een geheel vormt met de hendel. De bolvorm mag zijn afgeplat met afgeronde randen, maar moet afgeplat een dikte behouden van tenminste 14 mm. Iedere hendel (hand- of voetbediend) moet op een afzonderlijk draaipunt zijn gemonteerd. Een voetrem die om de voetsteun scharniert, moet onder alle omstandigheden bedienbaar zijn, ook als de voetsteun krom of beschadigd is.

Remmen
Motoren moeten zijn voorzien van tenminste twee goed werkende remmen, op elk wiel één. Deze remmen moeten onafhankelijk van elkaar werken. Integrale remsystemen zijn toegestaan.

Middenbok en zijsteun
Het verwijderen van de middenbok is verplicht. Het verwijderen van de zijsteun is aanbevolen.

Overige scherpe delen
Niet noodzakelijke, scherpe delen zoals kentekenplaat, (niet opklapbare) passagiersvoetsteunen e.a. dienen te worden verwijderd of vastgezet cq afgedekt.

Afplakken
Koplampglas, achterlicht en remlicht, moeten met tape worden afgeplakt.
Er wordt aangeraden spiegels in te klappen / te verwijderen of met tape af te plakken.

Kettingschermen en spatborden
Bij alle motoren moeten open draaiende delen van de primaire transmissie, de koppeling, ontsteking en aggregaat aandrijving op deugdelijke wijze zijn afgeschermd. Het kettingwiel aan de voorzijde moet zijn afgeschermd. Het gebruik van een voorspatbord is niet vereist indien er een stroomlijn gemonteerd is. Als er geen stroomlijn is gemonteerd, is een voorspatbord verplicht. Indien het complete zitje reikt tot de verticale raaklijn, getrokken langs de buitendiameter van de achterband (met een tolerantie van 50 mm), is een achterspatbord niet verplicht.

Banden
Het is toegestaan om slicks, profielbanden en regenbanden te gebruiken. Onder alle omstandigheden valt de keuze van banden waarop aan het Vrij Rijden wordt deelgenomen, onder de eigen verantwoordelijkheid van de rijder. Ook de inschatting of de banden waarmee gereden wordt voldoende grip bieden ten aanzien van de omstandigheden op de baan, vallen ook onder de eigen verantwoordelijkheid van de rijder. Het gebruik van profielloze banden voor deelname aan het Vrij Rijden wordt onder alle omstandigheden afgeraden. Een sessie zal bij normale / lichte regenval niet worden uitgesteld en/of stilgelegd om banden te wisselen.

Voor een profielband geldt dat de profieldiepte van de hoofdgroeven tenminste 2,5 mm moet bedragen.
Voor een slick geldt dat de aangebrachte gaatjes voor het meten van de loopvlak slijtage nog goed zichtbaar moeten zijn. Het zelf aanpassen van het profiel is niet toegestaan. Het gebruik van bandenwarmers is toegestaan.

Inlaat / uitlaat systeem
Vrij Rijden kan slechts plaatsvinden met fluisterstille motoren. Deze dienen te zijn voorzien van een in goede staat verkerend standaard uitlaatsysteem of een stille uitlaat met dB-killer, het toevoegen van rubber en/of pannensponzen is hierbij niet toegestaan. Rijders zijn verder gehouden aanpassingen aan het inlaatsysteem aan te brengen indien de organisatie dat aangeeft, ook als dit zou leiden tot afname van het  vermogen. In het algemeen geldt dat altijd de stilst mogelijke oplossing dient te worden toegepast. Er is geen ruimte voor uitproberen waar de bovengrens van het toelaatbare ligt. Uitlaatgassen moeten zodanig worden afgevoerd, dat het niet mogelijk is banden, remmen of andere rijders te bevuilen.

Geluid
Het door de circuits aangegeven maximum te produceren daggemiddelde of het individueel te produceren maximum geluid mag gedurende het evenement niet overschreden worden. Hiertoe dient iedere deelnemende motor zo stil mogelijk en/of voorzien van een dB killer aan het evenement te beginnen. Rijders die zonder dB killer de baan op gaan en claimen ‘deze te zijn vergeten’, worden zonder pardon uitgesloten van verdere deelname.

Startnummers
De motor dient voorzien te zijn van een startnummers. Het startnummer dient duidelijk zichtbaar op een witte ondergrond te worden aangebracht op de voorzijde van de motor.
LET OP: alleen startnummers in de kleur zwart en van het lettertype Helvetica Neue Condensed Bold (Gecomprimeerd Vet) zijn toegestaan.

De minimale afmetingen van de cijfers voorzijde zijn bepaald op: hoogte 140 mm en breedte 80 mm. De lijndikte van de cijfers is 25 mm en de tussenruimte tussen de cijfers is 15 mm. Ieder ander op de wedstrijdmotor aanwezig zijnde startnummer dient te worden verwijderd of geheel te worden afgeplakt. Wie geen nummer heeft kan er een van de organisator krijgen.

Gebruik camera
Het gebruik van een (video)camera op de motor is alleen toegestaan mits deze binnen de kuip of het plaatwerk deugdelijk is bevestigd. Het is niet toegestaan om een camera op de helm en/of op de rijder zelf en/of achter het balhoofd op de tank te monteren. Is er twijfel over de plaats van montage, overleg dan met de keurmeester.

Rechten van de keurmeester
In geval van twijfel is de beslissing van de keurmeester altijd bepalend en dienen zijn/haar aanwijzingen te allen tijden te worden opgevolgd.