fbpx

Reglement Vrij Rijden

Reglement Vrij Rijden 2019 / RSZ Motorsport (versie 26-03-2018)

Deelnemers aan het Vrij Rijden dienen bekend te zijn met de op deze pagina beschreven huisregels. Iedere deelnemer aan het Vrij Rijden verklaart, door het plaatsen van zijn/haar handtekening op de Vrij Rijden Exoneratieclausule, bekend te zijn met de op deze pagina beschreven huisregels, deze te hebben gelezen en tijdens deelname aan de Vrij Rijden evenementen volledig na te leven.

ALGEMENE HUISREGELS

De deelnemer
Deelnemer aan het Vrij Rijden is 18 jaar of ouder en dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Een minderjarige deelnemer dient te beschikken over geldige wegracelicentie 2018. De deelnemer is aan de inschrijftafel verplicht tot het ondertekenen van de Vrij Rijden Exoneratieclausule en verklaart met de ondertekening de tekst van de clausule te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud hiervan.

Sessie Stikker
Vrij Rijden sessies zijn vooraf via de webshop van RSZ Motorsport te bestellen. De webshop sluit 24 uur voor aanvang van het evenement. Reserveren van resterende sessies is dan alleen mogelijk via het secretariaat: 06-22791721. De sessiestikker moet bij het uitrijden van de pitsstraat zichtbaar op voorzijde van de kuip aanwezig zijn.

Opstellen
De vooropstelling vindt plaats in de pitsstraat. De toegangsroute wordt aangegeven in de nieuwsbrief of aan de inschrijftafel. De zogenaamde ‘ fast lane’ aan de pitmuur dient altijd vrij te blijven. Zodra het licht einde pits op groen gaat, is de sessie begonnen.

Einde sessie
Een sessie is ten einde als de finishvlag wordt gepasseerd. In het uitlooptraject wordt er rustig gereden en is inhalen NIET meer toegestaan. De deelnemer verlaat de baan bij de marshall met de rode vlag.

Rijgedrag
Deelnemers die gevaarlijk rijgedrag vertonen of onnodig risico nemen tijdens het inhalen of vlagsignalen negeren, worden hiervoor door de organisatie op aangesproken. Wie vervolgens geen opvolging geeft aan het advies of de waarschuwing van de organisatie, kan van verdere deelname worden uitgesloten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Kleding
Voor de Vrij Rijden sessies is het dragen van deugdelijke en in goede staat verkerende lederen motorkleding, schoeisel en handschoenen verplicht. Minimaal een 2 delige lederen raceoveral waarbij de beide delen over de volle lengte aan elkaar verbonden zijn met een rits. Een rugbeschermer is verplicht. Voor reparaties van het pak moet slijtvast garen worden gebruikt. Als pakken ongevoerd zijn, is het dragen van (niet-synthetische) onderkleding verplicht. Het is verboden om piercings, oorringen of andere sieraden te dragen die het afnemen van de helm kunnen hinderen of bij een valpartij voor extra (lichamelijke) schade kunnen zorgen. Ook is het dragen van een horloge en het meenemen van sleutels, portemonnee e.d. tijdens de sessies op het circuit verboden.

Helm
Tijdens de Vrij Rijden sessies dient een helm te worden gedragen die geschikt is voor circuit gebruik. De helm dient te zijn voorzien van een keuringsticker van de organisatie. De helm die nog niet is voorzien van een geldige ZAC keuringssticker, dient voor gebruik bij ter keuring te worden aangeboden.

Nieuwe helmen die op de KNMV lijst staan worden voorzien van een ZAC-sticker die maximaal 4 jaar geldig is. Helmen die op de KNMV helmenlijst staan en niet ouder dan 3 jaar en onbeschadigd zijn, krijgen een ZAC-sticker die 1 jaar geldig is. Overige helmen krijgen een dag sticker. Na een val dient de helm opnieuw te worden gekeurd.

Vlagsignalen
De baanposten waarschuwen de deelnemers met behulp van vlagsignalen voor allerlei situaties. De deelnemer dient de betekenis van alle vlagsignalen te kennen en adequaat op te volgen!

Klik hier voor downloaden van de vlagsignalen.

TECHNISCHE VOORWAARDEN

Motoren
Deelname is toegestaan met moderne, in goede conditie verkerende motorfietsen. Een kentekenbewijs (of eigendomsbewijs) moet kunnen worden getoond indien hier door de organisatie naar wordt gevraagd.

Keuren
Voor elk evenement dient de motor te worden gekeurd door een official van de organisatie. Ongekeurde en/of afgekeurde motoren mogen niet aan training of wedstrijd meedoen. Na een ongeval is de rijder verplicht zich bij de medische dienst te melden en de motor aan te bieden bij de keurmeester voor een schaderapport. Voor verdere deelname moet de motor na reparatie opnieuw gekeurd worden door een official van de organisatie. Bij twijfel is het oordeel van de keurmeester bepalend.

Borgen
Het borgen door middel van borgdraad of borgplaten van alle remtangen, remverankeringen, remblokpennen, oliefilter(deksels) en olievul- en/of aftappluggen, koelvuldoppen, uitlaten, wielassen en andere essentiële delen die kunnen lostrillen/draaien, wordt sterk aanbevolen.

Stuur
De stuurbreedte mag niet minder dan 45 cm bedragen. Open stuureinden moeten zijn opgevuld met een solide materiaal of met een afgesloten rubber handgreep zijn afgedekt. Het voorwiel of het voorspatbord mag in geen enkele stand van het stuur en over de totale lengte van de veerweg de kuip raken. Er moeten permanente aanslagen, anders dan de stuurdemper, zijn aangebracht om bij een volledige stuuruitslag een minimale ruimte van drie cm tussen de handels en de tank- of framedelen te behouden.

Gashendel
De gashendel moet van het zelfsluitende type zijn.

Bedieningshendels
Alle hendels (koppeling en rem) moeten eindigen in een bolvorm met een diameter van tenminste 19 mm die een geheel vormt met de hendel. De bolvorm mag zijn afgeplat met afgeronde randen, maar moet afgeplat een dikte behouden van tenminste 14 mm. Iedere hendel (hand- of voetbediend) moet op een afzonderlijk draaipunt zijn gemonteerd. Een voetrem die om de voetsteun scharniert, moet onder alle omstandigheden bedienbaar zijn, ook als de voetsteun krom of beschadigd is.

Remmen
Motoren moeten zijn voorzien van tenminste twee goed werkende remmen, op elk wiel één. Deze remmen moeten onafhankelijk van elkaar werken. Integrale remsystemen zijn toegestaan.

Middenbok en zijsteun
Het verwijderen van de middenbok is verplicht. Het verwijderen van de zijsteun is aanbevolen.

Overige scherpe delen
Niet noodzakelijke, scherpe delen zoals kentekenplaat, (niet opklapbare) passagiersvoetsteunen e.a. dienen te worden verwijderd of vastgezet cq afgedekt.

Afplakken
Koplampglas, achterlicht en remlicht, moeten met tape worden afgeplakt.
Er wordt aangeraden spiegels in te klappen / te verwijderen of met tape af te plakken.

Kettingschermen en spatborden
Bij alle motoren moeten open draaiende delen van de primaire transmissie, de koppeling, ontsteking en aggregaat aandrijving op deugdelijke wijze zijn afgeschermd. Het kettingwiel aan de voorzijde moet zijn afgeschermd. Het gebruik van een voorspatbord is niet vereist indien er een stroomlijn gemonteerd is. Als er geen stroomlijn is gemonteerd, is een voorspatbord verplicht. Indien het complete zitje reikt tot de verticale raaklijn, getrokken langs de buitendiameter van de achterband (met een tolerantie van 50 mm), is een achterspatbord niet verplicht.

Banden
Het is toegestaan om slicks, profielbanden en regenbanden te gebruiken. Onder alle omstandigheden valt de keuze van banden waarop aan het Vrij Rijden wordt deelgenomen, onder de eigen verantwoordelijkheid van de rijder. Ook de inschatting of de banden waarmee gereden wordt voldoende grip bieden ten aanzien van de omstandigheden op de baan, vallen ook onder de eigen verantwoordelijkheid van de rijder. Het gebruik van profielloze banden voor deelname aan het Vrij Rijden wordt onder alle omstandigheden afgeraden. Een sessie zal bij normale / lichte regenval niet worden uitgesteld en/of stilgelegd om banden te wisselen.

Voor een profielband geldt dat de profieldiepte van de hoofdgroeven tenminste 2,5 mm moet bedragen.
Voor een slick geldt dat de aangebrachte gaatjes voor het meten van de loopvlak slijtage nog goed zichtbaar moeten zijn. Het zelf aanpassen van het profiel is niet toegestaan. Het gebruik van bandenwarmers is toegestaan.

Inlaat / uitlaat systeem
De ZomerAvondCompetitie kan slechts plaatsvinden fluisterstille motoren. Deze dienen te zijn voorzien van een in goede staat verkerend standaard in- / uitlaatsysteem en / of of een stille uitlaat met dB-killer. In het algemeen geldt dat altijd de stilst mogelijke oplossing dient te worden toegepast. Er is geen ruimte voor uitproberen waar de bovengrens van het toelaatbare ligt. Uitlaatgassen moeten zodanig worden afgevoerd, dat het niet mogelijk is banden, remmen of andere rijders te bevuilen.

Geluidsnorm
De geluidsmeeting wordt uitgevoerd door het geluidsmeetsysteem dat is opgesteld door de provincie langs de baan van het circuit waarbij de voor het evenement geldende maximale waarde mag niet mag worden overschreden. Een rijder die de geluidsnorm overtreed dient zich te melden bij het circuit. Wiens motor door de organisatie wordt afgekeurd, kan niet meer deelnemen. Tegen de beslissing van het circuit en / of de organisatie is geen beroep mogelijk.

Nummer
De motor dient aan de voorzijde te zijn voorzien van een nummer. Wie geen nummer heeft kan er een van de organisator krijgen.

Camera
Het gebruik van een camera is alleen toegestaan mits deze binnen de kuip of plaatwerk van de motor valt en degelijk vastzit. Is er geen kuip of twijfel over de plaats, overleg dan met de keurmeester. Een camera bevestigd op de helm en/of op de rijder zelf en/of het balhoofd op de tank, is niet toegestaan.

Rechten van de keurmeester
In geval van twijfel is de beslissing van de keurmeester altijd bepalend en dienen zijn/haar aanwijzingen te allen tijden te worden opgevolgd.