fbpx

Algemeen reglement

RSZ MOTORSPORT ZOMER AVOND COMPETITIE SPORTIEF REGLEMENT 2020

Organisatie
De Zomer Avond Competitie wordt georganiseerd door RSZ Motorsport b.v.

Aard van het evenement
De Zomer Avond Competitie (ZAC) organiseert wegraces welke zijn bedoeld voor zowel beginnende /  langzamere motorracers als mede voor de meer ervaren / snellere motorracers. Ondanks de status ‘Euro Cup’ hebben de wedstrijden een relatief gering belang, zonder betalend publiek, met geringe publiciteit en met een recreatief karakter.

Organisatie Commissie
De Organisatie Commissie (OC) bestaat uit ten minste drie personen en vertegenwoordigt de organisator. De OC beschikt voor het evenement over alle bevoegdheden om het evenement volgens de geldende regels en doelstelling van de organisator te houden. De OC is bevoegd tot het wijzigen van startvelden, het samenvoegen of splitsen van klassen en het nemen van beslissingen waarin de reglementen niet voorzien; spontaan of naar aanleiding van reclamaties van deelnemers of officials.

Deelname
Inschrijven voor deelname staat open voor houders van een geldige MON wegracelicentie 2020.
Wie in het bezit is van een geldige wegracelicentie 2020 van een andere motorsportbond, kan met een MON daglicentie 2020 deelnemen. Wie niet in het bezit is van een geldige wegracelicentie 2020, kan slechts permissie krijgen om te starten na schriftelijke toestemming van de organisatie. Hiertoe dient de kandidaat-rijder eerst een verzoek in te dienen, voorzien van een bewijs van vaardigheden / certificaat van een erkende opleiding, via een e-mail aan info@rszmotorsport.nl

Jaarregistratie
Een rijder die in 2020 aan drie of meer ZAC Euro Cup evenementen deelneemt, is verplicht tot het voldoen van een bijdrage jaarregistratie. Registratie geschiedt door het voldoen van het registratiegeld. De registratie wordt actief zodra de registratiekosten zijn ontvangen.

Inschrijving / inschrijfgeld
Inschrijven voor deelname en betaling van het inschrijfgeld geschiedt via de website www.rszmotorsport.nl volgens het aangegeven systeem, tegen betalening van het vermelde tarief en het akkoord verklaren van de geldende Algemeen Voorwaarden. Inschrijven op de wedstrijddag zelf is mogelijk indien een startplaats beschikbaar is.

Weigeren inschrijving
De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde een inschrijving voor deelname te weigeren. Ook binnenlandse en buitenlandse deelnemers die van een andere auto / motorsportbond (om welke reden dan ook) een startverbod voor 2020 opgelegd hebben gekregen, worden door de organisator van deelname aan de ZAC Euro Cup uitgesloten.

Motoren
Deelname is toegestaan met motoren welke aan het RSZ Motorsport ZAC Technisch Reglement 2020 voldoen en welke door een bevoegde keurmeester van de organisatie voor het betreffende evenement zijn goedgekeurd voor deelname.

Ranking 1
De Zomer Avond Competitie Ranking is een overzicht van rijders en hun snelste rondetijd (PR) gereden op het TT Circuit Assen met gebruik van de ‘langzame’ Ruskenhoek. De Ranking is mede bepalend voor de klasse-indeling ten behoeve van het deelnemen aan ZAC Euro Cup wedstrijden. Nieuwe rijders die niet in de ZAC Ranking zijn opgenomen, dienen bij de inschrijving hun PR aan het wedstrijdsecretariaat kenbaar te maken. Rijders die (tussentijds) bij een andere organisatie hun PR hebben verbeterd, dienen deze voorafgaande hun volgende deelname aan het wedstrijdsecretariaat kenbaar te maken.

Ranking 2
Indien een deelnemer tijdens een hetzelfde evenement zijn PR tweemaal verbeterd en hij / zij daarmee de in het hoofdstuk “Klasse-indeling” de voorgeschreven maximale rondetijd overschrijdt, dan zal de rijder verplicht promoveren naar een hogere klasse. Promoveren naar een hogere raceklasse is slechts mogelijk tot de ZAC Euro Cup race 9 (datum 20-09-2020 te Assen).

Klasse-indeling
In 2020 zijn er bij de ZAC Euro Cup zes verschillende raceklassen welke aansluiten bij het niveau van de deelnemer en de capaciteit / cilinderinhoud van de motorfiets waarmee wordt gereden:

Euro Cup 600 Light:
 opstapklasse voor de beginnende en minder snelle motorcoureurs / 2 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 750 cc, 3 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 675 cc of 4 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 600 cc.
Rondetijd: minimaal 2:25,000 min. en maximaal 2:00,000 min. 

Euro Cup 1000 Light: opstapklasse voor de beginnende en minder snelle motorcoureurs / 3 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 675 cc of 4 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 600 cc. Rondetijd: minimaal 2:25,000 min. en maximaal 2:00,000 min. 

Euro Cup 600 Sport: Allround klasse / 2 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 750 cc, 3 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 675 cc of 4 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 600 cc.
Rondetijd: minimaal 1:59,999 min. en maximaal 1:55,000 min. 

Euro Cup 600 SuperSport: Top klasse / 2 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 750 cc, 3 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 675 cc of 4 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 600 cc.
Rondetijd: minimaal 1:54,999 min. en maximaal 1:40,000 min. 

Euro Cup 1000 Sport: Allround klasse / 2 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 750 cc,
3 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 675 cc of 4 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 600 cc.
Rondetijd: minimaal 1:59,999 min. en maximaal 1:55,000 min. 

Euro Cup 1000 ProSport: Top klasse / 2 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 750 cc,
3 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 675 cc of 4 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 600 cc.
Rondetijd: minimaal 1:54,999 min. en maximaal 1:40,000 min. 

Gastenklasse
De organisatie behoudt het recht om het Euro Cup wedstrijdprogramma uit te breiden met een extra ‘gastenklasse’ welke al dan niet samengevoegd kan worden met een reguliere ZAC klasse van gelijkwaardig niveau.

Vrij Training / Kwalificatie
Iedere evenement kent (tenminste) 1 vrije training (VT) en 1 kwalificatietraining (QT). De klasse-indeling voor de training en kwalificatie wordt vooraf bepaald aan de hand van persoonlijk snelste rondetijden (Ranking). Trainen in een andere klasse dan is bepaald volgens de Ranking, is zonder toestemming van de wedstrijdleiding niet toegestaan. Indien een rijder (om welke reden dan ook) wil overstappen naar een andere klasse, dan dient hij / zij voor aanvang van een training of race bij de wedstrijdleiding toestemming te vragen. Rijders die omwille van problemen niet aan de kwalificatietraining kunnen deelnemen, dienen bij de wedstrijdleiding toestemming te vragen om achteraan het veld te mogen starten.

Opstellen
Alle rijders zijn verplicht voorafgaande alle trainingen en wedstrijden via de daarvoor geldende opstelzone het circuit en/of de wedstrijdbaan op te gaan. Deelname aan trainingen en/of wedstrijden vanuit een pitbox is NIET toestaan. Deelnemers aan de eerstvolgende training of wedstrijd zoals bepaald in het geldende tijdschema, dienen 5 minuten voorafgaande aan de opwarmronde aanwezig te zijn in de daarvoor geldende opstelzone. Wie te laat voor de gezamenlijke opwarmronde aanwezig is, mag zich aan het einde van de pitsstraat bij het rode licht opstellen. De rijder mag dan deelnemen aan de wedstrijd zodra het licht aan het einde van de pitsstraat op groen gaat.

Race / Start
Ieder ZAC evenement kent twee Euro Cup sprintwedstrijden over circa 8 tot 10 ronden, tenzij het aantal ronden door overmacht of lengte van het circuit aangepast dient te worden. Het aantal deelnemers per wedstrijd is gelimiteerd en op ieder circuit verschillend van aantal. Racen in een andere klasse dan is bepaald volgens de Ranking of anders dan waarin is gekwalificeerd, is zonder toestemming van de wedstrijdleiding niet toegestaan.

De startvolgorde van de eerste race wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de kwalificatie training. De startvolgorde van de tweede race wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de eerste race, tenzij dit door de wedstrijdleiding in de verplichte rijdersbriefing anders is aangegeven.

Rijders die omwille van problemen tijdens de eerste race zijn uitgevallen, dienen bij de wedstrijdleiding toestemming te vragen om de tweede race achteraan te mogen starten.

De deelnemers aan Euro Cup 600 / 1000 Light worden gezamenlijk (dus als één groep) gestart. De deelnemers aan Euro Cup 600 Sport / 600 SuperSport worden gezamenlijk (dus als één groep) gestart. De deelnemers aan de Euro Cup 1000 Sport / 1000 ProSport worden gezamenlijk (dus als één groep) gestart. De startprocedure zal iedere wedstrijddag tijdens de (voor de ZAC deelnemers) verplichte rijdersbriefing nader worden uitgelegd.

Wedstrijdkalender 2020
De volgende data zijn opgenomen in de ZAC Euro Cup wedstrijdkalender 2020:

  • 12 juli Assen                        Race 1 + 2
  • 05 augustus   Assen         Race 3 + 4
  • 31 augustus Zandvoort   Race 5 + 6
  • 20 september Assen        Race 7 + 8 + 9
  • 12 oktober  Assen             Race 10 + 11

Kampioenschap

De ZAC wedstrijdkalender 2020 telt 5 evenementen met totaal 11 Euro Cup sprintraces. Hiervan tellen de 10 beste resultaten mee voor het eindklassement om de Euro Cup 600 Light / Euro Cup 1000 Light / Euro Cup 600 Sport / Euro Cup 600 SuperSport / Euro Cup 1000 Sport / Euro Cup 1000 ProSport.
Punten worden slechts vergeven als de rijder aan de start van de wedstrijd heeft deelgenomen. Bij een diskwalificatie worden geen punten vergeven.
Wie in de ZAC Ranking verschuift naar een hogere klasse mag 75% van zijn / haar behaalde wedstrijdpunten meenemen. Voor het behalen van de snelste rondetijd in wedstrijd wordt per wedstrijd 1 extra punt toegekend.
Na afloop van het seizoen worden (tijdens een gezamenlijke bijeenkomst) de 3 hoogste geklasseerde rijders uit iedere klasse als Euro Cup Kampioen gehuldigd.

Prijsuitreiking
Aan het einde van iedere wedstrijddag is er voor iedere klasse een prijsuitreiking voor de 3 best geklasseerde rijders, bepaald door het hoogste behaalde puntentotaal over race 1 en race 2. In het geval van gelijk aantal punten (ex-aequo) is de uitslag van de 2e race bepalend.

Puntentelling
De punten voor het eindklassement worden voor iedere klasse (van hoogste naar laagste klassering) als volgt toegekend: 55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-10

Tijdschema
Tijdschema’s zullen via de website bekend worden gemaakt en zijn aan de inschrijftafel verkrijgbaar.

Uitslagen
De resultaten van training, kwalificatie en race(s) zijn online beschikbaar of worden in de daarvoor bedoelde uitslagendisplays opgehangen.

Transponders
Alle rijders dienen bij het betreden van de baan voorzien te zijn in van een transponder van het AMB Tran-X 260 systeem. Met uitzondering van de ZAC Euro Cup races op het Circuit Zandvoort en het Circuit Dijon-Prenois (F) zijn de kosten voor het gebruik van de transponder bij het inschrijfgeld inbegrepen.

Rijdersbriefing
De voor de dag geldende regels en procedures worden aangegeven in een rijdersbriefing. De briefing wordt bekend gemaakt op het tijdschema. Alle deelnemers dienen verplicht aanwezig te zijn op de rijdersbriefing.

Vlagsignalen
Iedere rijder dient bekend te zijn met en zich te houden aan de geldende vlagsignalen welke op de baanposten getoond kunnen worden.

Code 60
Indien de Code 60 (paarse vlag) wordt getoond, is er sprake van een (tijdelijke) neutralisatie. De rijders zijn verplicht tijdens de Code 60 een snelheid van 60 km/h aan te houden. Controle vindt plaats door de tijdwaarneming. Inhalen is verboden. Zodra de Code 60 wordt ingetrokken wordt direct de groene vlag getoond ten teken van onmiddellijke hervatting van training of wedstrijd.

Snelheid pitstraat
Tijdens ieder evenement is de maximale snelheid in de pitstraat vastgesteld op 60 km/h, tenzij tijdens de rijdersbriefing door de wedstrijdleiding anders is aangegeven.

Medische Keuring valpartij
Een deelnemer die ten val is gekomen tijdens training, kwalificatie of race, dient zich verplicht te melden bij de medische dienst op het circuit. Pas nadat de medische dienst een positieve gezondheidsverklaring aan het wedstrijdsecretariaat heeft afgegeven, is verdere deelname van deze rijder weer toegestaan.

Technische Keuring valpartij
Een deelnemer die ten val is gekomen tijdens training, kwalificatie of race, dient voorafgaande een eerstvolgende training, kwalificatie of race verplicht zijn/ haar motor te laten herkeuren door een MON gelicentcieerde keurmeester en aangesteld door de organisatie.

Algemene Regels
Op de paddock en achter de pits dient stapvoets te worden gereden. Olie dient in de daarvoor bedoelde opvangbakken te worden afgevoerd. Gebruikte banden mogen NIET worden achtergelaten op het circuit. Tanken van benzine is slechts toegestaan indien er een vloeistofdicht zeil onder de motor / tankinstallatie is aangebracht. Honden (ook aangelijnd) zijn op het circuit verboden. Overtreding van het huishoudelijk reglement van het circuit en welke leidt tot een sanctie aan het adres van de organisator, zijn voor rekening van de overtreder / deelnemer.

Geschillen
Bij geschillen t.a.v. het reglement dan wel zaken die niet in het reglement voorzien zijn, beslist de OC.