fbpx

Algemeen reglement

RSZ MOTORSPORT ZOMER AVOND COMPETITIE ALGEMEEN REGLEMENT 2019

Organisatie
De Zomer Avond Competitie wordt georganiseerd door RSZ Motorsport b.v.

Aard van het evenement
De Zomer Avond Competitie (ZAC) organiseert wegraces welke zijn bedoeld voor zowel beginnende /  langzamere motorracers als mede voor de meer ervaren / snellere motorracers. Ondanks de status ‘Nederlands Kampioenschap’ hebben de wedstrijden een relatief gering belang, zonder betalend publiek, met geringe publiciteit en met een recreatief karakter.

Organisatie Commissie
De Organisatie Commissie (OC) bestaat uit tenminste drie personen en vertegenwoordigt de organisator. De OC beschikt voor het evenement over alle bevoegdheden om het evenement volgens de geldende regels en doelstelling van de organisator te houden. De OC is bevoegd tot het wijzigen van startvelden, het samenvoegen of splitsen van klassen en het nemen van beslissingen waarin de reglementen niet voorzien; spontaan of naar aanleiding van reclamaties van deelnemers of officials.

Deelname
Inschrijven voor deelname staat open voor houders van een geldige MON wegracelicentie 2019Wie in het bezit is van een geldige wegracelicentie 2019 van een andere motorsportbond, kan met een MON daglicentie 2019 deelnemen. Wie niet in het bezit is van een geldige wegracelicentie 2019, kan slechts permissie krijgen om te starten na schriftelijke toestemming van de organisatie. Hiertoe dient de kandidaat-rijder eerst een verzoek in te dienen, voorzien van een bewijs van vaardigheden / certificaat van een erkende opleiding, via een e-mail aan info@rszmotorsport.nl

Jaarregistratie
Iedere rijder is verplicht tot het voldoen van een bijdrage jaarregistratie. Registratie geschiedt door het voldoen van het registratiegeld. De registratie wordt actief zodra de registratiekosten zijn ontvangen.

Inschrijving / inschrijfgeld
Inschrijven voor deelname en betaling van het inschrijfgeld geschiedt via de website www.rszmotorsport.nl volgens het aangegeven systeem met prijs per evenement en de daarbij geldende Algemeen Voorwaarden. Inschrijven op de wedstrijddag zelf is mogelijk indien een startplaats beschikbaar is.

Weigeren inschrijving
De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde een inschrijving voor deelname te weigeren. Zowel binnenlandse als buitenlandse deelnemers die van een andere auto / motorsportbond (om welke reden dan ook) een startverbod opgelegd hebben gekregen, worden door de organisator van deelname aan de Zomer Avond Competitie uitgesloten.

Motoren
Deelname is toegestaan met motoren welke aan het Technisch Reglement 2019 Zomeravond Competitie RSZ Motorsport voldoen en welke door een bevoegde keurmeester van de organisatie voor het betreffende evenement zijn goedgekeurd voor deelname.

Ranking
De Zomer Avond Competitie Ranking is een overzicht van rijders en hun snelste rondetijd (PR) gereden op het TT Circuit Assen met gebruik van de langzame Ruskenhoek. De Ranking is mede bepalend voor de klasse-indeling ten behoeve van het deelnemen aan ZAC wedstrijden. Nieuwe rijders die niet in de ZAC Ranking zijn opgenomen, dienen bij de inschrijving hun PR aan het ZAC wedstrijdsecretariaat kenbaar te maken. Rijders die (tussentijds) bij een andere organisatie hun PR hebben verbeterd, dienen deze voorafgaande hun volgende deelname aan het ZAC wedstrijdsecretariaat kenbaar te maken. Indien een rijder tijdens een hetzelfde evenement zijn PR tweemaal verbetert en hij / zij daarmee de in het hoofdstuk “Klasseindeling” de voorgeschrevenmaximale rondetijd overschrijdt, dan zal de rijder verplicht promoveren naar een hogere klasse.

Klasse-indeling
In 2019 zijn er bij de ZAC zes verschillende raceklassen welke aansluiten bij het niveau van de deelnemer en de capaciteit / cilinderinhoud van de motorfiets waarmee wordt gereden:
NK ROOKIE 600: opstapklasse voor de beginnende en minder snelle motorcoureurs / 2 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 750 cc, 3 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 675 of 4 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 600 cc. Rondetijd: minimaal 2.25,999 min. en maximaal 2.01,000 min. 
NK ROOKIE 1000: opstapklasse voor de beginnende en minder snelle motorcoureurs / motoren met een cilinderinhoud groter dan 600 cc. Rondetijd: minimaal 2.25,999 min. en maximaal 2.01,000 min.
NK 600 F2: Allround klasse / 2 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 750 cc, 3 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 675 of 4 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 600 cc. Rondetijd: minimaal 2.00,999 min. en maximaal 1.55,000 min. 
NK 600 F1: Allround klasse / 2 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 750 cc, 3 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 675 of 4 cilinder motoren met een cilinderinhoud kleiner of gelijk aan 600 cc. Rondetijd: minimaal 1.54,999 min. en maximaal 1.40,000 min. 
NK SPORT 1000: Allround klasse / 2 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 750 cc, 3 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 675 of 4 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 600 cc. Rondetijd: minimaal 2.00,999 min. en maximaal 1.55,000 min. 
NK SUPERSPORT 1000: Allround klasse / 2 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 750 cc, 3 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 675 of 4 cilinder motoren met een cilinderinhoud groter dan 600 cc. Rondetijd: minimaal 1.54,999 min. en maximaal 1.40,000 min. 

Gastenklasse
De organisatie behoudt het recht om het wedstrijdprogramma uit te breiden met een extra ‘gastenklasse’ welke al dan niet samengevoegd kan worden met een reguliere ZAC klasse vangelijkwaardig niveau.

Vrije Training / Kwalificatie
Ieder evenement kent (tenminste) 1 vrije training (VT) en 1 kwalificatietraining (QT). De klasse-indeling voor de training en kwalificatie wordt vooraf bepaald aan de hand van persoonlijk snelste rondetijden (Ranking). Trainen in een andere klasse dan is bepaald volgens de Ranking, is zonder toestemming van de wedstrijdleiding niet toegestaan. Indien een rijder (om welke reden dan ook) wil overstappen naar een andere klasse, dan dient hij / zij voor aanvang van een training of race bij de wedstrijdleiding toestemming te vragen. Rijders die omwille van problemen niet aan de kwalificatietraining kunnen deelnemen, dienen bij de wedstrijdleiding toestemming te vragen om achteraan het veld te mogen starten.

Opstellen
Met uitzondering van de ZAC Endurance race (4 Uren van Assen) zijn alle rijders verplicht voorafgaande alle trainingen en wedstrijden via de daarvoor geldende opstelzone het circuit en of de wedstrijdbaan op te gaan. Deelname aan trainingen en wedstrijden vanuit een pitbox is NIET toestaan. De rijders aan de eerstvolgende wedstrijd zoals bepaald in het geldende tijdschema, dienen 5 minuten voorafgaande aan de opwarmronde aanwezig te zijn in de daarvoor geldende opstelzone. Wie te laat voor de gezamenlijke opwarmronde aanwezig is, mag zich aan het einde van de pitsstraat bij het rode licht opstellen. De rijder mag dan deelnemen aan de wedstrijd zodra het licht op groen gaat.

Race / Start
Met uitzondering van de ZAC Endurance race (4 Uren van Assen), kent ieder ZAC evenement tweewedstrijden over circa 8 tot 10 ronden, tenzij het aantal ronden door overmacht of lengte van het circuit aangepast dient te worden. Het aantal deelnemers per wedstrijd is gelimiteerd en op ieder circuit verschillend van aantal. Racen in een andere klasse dan is bepaald volgens de Ranking of anders dan waarin is gekwalificeerd, is zonder toestemming van de wedstrijdleiding niet toegestaan. De startvolgorde van de eerste race wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de kwalificatie training. De startvolgorde van de tweede race wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de eerste race, tenzij dit door de wedstrijdleiding in de verplichte rijdersbriefing anders is aangegeven.Rijders die omwille van problemen tijdens de eerste race zijn uitgevallen, dienen bij de wedstrijdleiding toestemming te vragen om de tweede race achteraan te mogen starten.

De deelnemers aan het NK Rookie 600 en het NK Rookie 1000 worden gezamenlijk (dus als één groep) gestart. De deelnemers aan het NK 600 F2 Cup en het NK 600 F1 worden gezamenlijk (dus als één groep) gestart. De deelnemers aan het NK Sport 1000 en het NK SuperSport 1000 worden gezamenlijk (dus als één groep) gestart. De startprocedure zal iedere wedstrijddag tijdens de (voor de ZAC deelnemers) verplichte rijdersbriefing nader worden uitgelegd.

Endurance Races
Binnen de Zomer Avond Competitie wordt één Endurance race georganiseerd: De 4 uren van Assen” Voor dit evenement is het Sportief Reglement 2019 4 uren van Assen” van toepassing.

Kampioenschap
Voor iedere ZAC klasse telt de 2019 wedstrijdkalender 7 evenementen met totaal 14 ‘sprint’ races en 1Endurancerace. In 2019 tellen de 13 beste resultaten mee voor het eindklassement om het NK Rookie 600 / NK Rookie 1000 / NK 600 F2 / NK 600 F1 / NK Sport 1000 / NK SuperSport 1000.
Bij de ZAC Endurance race worden uitsluitend 15 punten voor het starten (startpunten) toegekend. Deze startpunten tellen niet mee als aftrekresultaat. Punten worden slechts vergeven als de rijder aan de start van de wedstrijd heeft deelgenomen. Bij een diskwalificatie worden geen punten vergeven.
Wie in de ZAC Ranking verschuift naar een andere klasse mag 50% van zijn / haar behaalde wedstrijdpunten meenemen. Voor het behalen van de snelste rondetijd in wedstrijd wordt per wedstrijd 3 extra punten toegekend. Na afloop van het seizoen worden (tijdens een gezamenlijke bijeenkomst) de 3 hoogste geklasseerde rijders uit iedere klasse als Nederlands Kampioen gehuldigd.

Prijsuitreiking
Aan het einde van iedere wedstrijddag is er voor iedere klasse een prijsuitreiking voor de 3 best geklasseerde rijders, bepaald door het hoogste behaalde puntentotaal over race 1 en race 2. In het geval van gelijk aantal punten (ex-aequo) is de uitslag van de 2e race bepalend. Na afloop van de ZAC Endurance race is er een prijsuitreiking voor alle rijders van de 3 best geklasseerde teams per klasse (zie ook “Sportief Reglement 2019  4 uren van Assen”)

Puntentelling (m.u.v. Endurance Race)
De punten voor het eindklassement worden voor iedere klasse (van hoogste naar laagste klassering) als volgt toegekend: 5554535251504948474645444342-41-40393837-36-35-34-333231-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-10

Transponders
Alle rijders dienen bij het betreden van de baan voorzien te zijn in van een transponder van het AMB Tran-X 260 systeem. Met uitzondering van de races Eurospeedway Lausitzring zijn de kosten voor het gebruik van de transponder bij het inschrijfgeld inbegrepen.

Rijdersbriefing
De voor de dag geldende regels en procedures worden aangegeven in een rijdersbriefing. De briefing wordt bekend gemaakt op het tijdschema. Alle deelnemers dienen verplicht aanwezig te zijn op de rijdersbriefing.

Tijdschema 
Tijdschema’s zullen via de website bekend worden gemaakt en zijn aan de inschrijftafel verkrijgbaar.

Uitslagen 
De resultaten van training, kwalificatie en race(s) zijn online beschikbaar of worden in de daarvoor bedoelde uitslagendisplays opgehangen.

Vlagsignalen
Iedere rijder dient bekend te zijn met en zich te houden aan de geldende vlagsignalen welke op de baanposten getoond kunnen worden.

Code 60
Indien de Code 60 (paarse vlag) wordt getoond, is er sprake van een (tijdelijke) neutralisatie. De rijders zijn verplicht tijdens de Code 60 een snelheid van 60 km/h aan te houden. Controle vindt plaats door de tijdwaarneming. Inhalen is verboden. Zodra de Code 60 wordt ingetrokken wordt direct de groene vlag getoond ten teken van onmiddellijke hervatting van training of wedstrijd.

Snelheid pitstraat
Tijdens ieder evenement is de maximale snelheid in de pitstraat vastgesteld op 60 km/h, tenzij tijdens de rijdersbriefing door de wedstrijdleiding anders is aangegeven

Medische Keuring valpartij
Een deelnemer die ten val is gekomen tijdens training, kwalificatie of race, dient zich verplicht te melden bij de medische dienst op het circuit. Pas nadat de medische dienst een positieve gezondheidsverklaring aan het ZAC wedstrijdsecretariaat heeft afgegeven, is verdere deelname van deze rijder weer toegestaan.

Technische Keuring valpartij
Een deelnemer die ten val is gekomen tijdens training, kwalificatie of race, dient voorafgaande een eerstvolgende training, kwalificatie of race verplicht zijn/ haar motor te laten herkeuren door een bevoegde ZAC keurmeester van de organisatie

Algemene Regels
Op de paddock en achter de pits dient stapvoets te worden gereden. Olie dient in de daarvoor bedoelde opvangbakken te worden afgevoerd. Gebruikte banden mogen NIET worden achtergelaten op het circuit. Tanken van benzine is slechts toegestaan indien er een vloeistofdicht zeil onder de motor / tankinstallatie is aangebracht. Honden (ook aangelijnd) zijn op het circuit verboden. Overtreding van het huishoudelijk reglement van het circuit en welke leidt tot een sanctie aan het adres van de organisator, zijn voor rekening van de overtreder / deelnemer.

Geschillen
Bij geschillen t.a.v. het reglement dan wel zaken die niet in het reglement voorzien zijn, beslist de OC.

BULLETIN #1

Betreft: WIJZIGING ZAC Sportief Reglement 2019

Datum: 13 mei 2019

In verband toevoeging van een extra evenement op het Circuit Zolder op 9 juli 2019, is het onderstaande artikel “Kampioenschap” gewijzigd en per direct als volgt van toepassing:

Kampioenschap
Voor iedere ZAC klasse telt de 2019 wedstrijdkalender 8 evenementen met totaal 16 ‘sprint’ racesen 1 ‘Endurance’ race. In 2019 tellen de 14 beste resultatenmeevoor het eindklassement om het NKRookie 600 / NK Rookie 1000 / NK 600 F2 / NK 600 F1 / NK Sport 1000 / NK SuperSport 1000.
Bij de  ZAC Endurance race worden uitsluitend 15 punten voor het starten (startpunten) toegekend. Deze startpunten tellen niet mee als aftrekresultaat. Punten worden slechts vergeven als de rijder aan de start van de wedstrijd heeft deelgenomen. Bij een diskwalificatie worden geen punten vergeven.
Wie in de ZAC Ranking verschuift naar een andere klasse mag 50% van zijn / haar behaalde wedstrijdpunten meenemen. Voor het behalen van de snelste rondetijd in wedstrijd wordt per wedstrijd 3 extra punten toegekend. Na afloop van het seizoen worden (tijdens een gezamenlijke bijeenkomst) de 3 hoogste geklasseerde rijders uit iedere klasse als Nederlands Kampioen gehuldigd.

Alle voorgaande versies van het artikel Kampioenschap uit het ZAC Sportief Reglement 2019 komen hierbij te vervallen.