fbpx

Technisch reglement

TECHNISCH REGLEMENT 2019 ZOMERAVOND COMPETITIE RSZ MOTORSPORT

Motoren
Deelname is toegestaan met moderne, in goede conditie verkerende motorfietsen. Een kentekenbewijs (of eigendomsbewijs) moet kunnen worden getoond indien hier door de organisatie naar wordt gevraagd.

Keuren
Voor elk evenement dient de motor te worden gekeurd door een official van de organisatie. Ongekeurde en/of afgekeurde motoren mogen niet aan training of wedstrijd meedoen. Na een ongeval is de rijder verplicht zich bij de medische dienst te melden en de motor aan te bieden bij de keurmeester voor een schaderapport. Voor verdere deelname moet de motor na reparatie altijd worden gekeurd door een official van de organisatie. Bij twijfel is het oordeel van de keurmeester bepalend.

Kleding 
Voor training en wedstrijd is het dragen van deugdelijke en in goede staat verkerende lederen motorkleding, schoeisel en handschoenen verplicht. Een eendelige lederen raceoveral met rugbeschermer is verplicht. Voor reparaties van het pak moet slijtvast garen worden gebruikt. Als pakken ongevoerd zijn, is het dragen van (niet-synthetische) onderkleding verplicht. Het is verboden om piercings, oorringen of andere sieraden te dragen die het afnemen van de helm kunnen hinderen of bij een valpartij voor extra (lichamelijke) schade kunnen zorgen. Ook is het dragen van een horloge en het meenemen van sleutels, portemonnee e.d. tijdens de training of wedstrijd verboden.

Helmen
Tijdens training en wedstrijd dient een helm te worden gedragen die door de leverancier geschikt is verklaard voor wegraces. De helm (nog niet voorzien van een geldige ZAC en/of KNMV sticker) dient voor gebruik bij de ZAC altijd ter keuring te worden aangeboden. Indien de productiedatum niet ouder is dan 3 jaar, mag een nieuwe helm maximaal 4 seizoenen worden gebruikt. Is de productiedatum ouder, dan mag de helm minder seizoenen gebruikt worden. Helmen worden voorzien van een ZAC-sticker die het laatste seizoen aangeeft waarin de helm mag worden gebruikt. Na een val dient de helm opnieuw te worden gekeurd.

Borgen 
Het borgen door middel van borgdraad of borgplaten van alle remtangen, remverankeringen, remblokpennen, oliefilter(deksels) en olievul- en/of aftappluggen is verplicht. Het borgen van koelvuldoppen, uitlaten, wielassen en andere essentiële delen die kunnen lostrillen/draaien, wordt sterk aanbevolen.

Stuur 
De stuurbreedte mag niet minder dan 45 cm bedragen. Open stuureinden moeten zijn opgevuld met een solide materiaal of met een afgesloten rubber handgreep zijn afgedekt. Het voorwiel of het voorspatbord mag in geen enkele stand van het stuur en over de totale lengte van de veerweg de kuip raken. Er moeten permanente aanslagen, anders dan de stuurdemper, zijn aangebracht om bij een volledige stuuruitslag een minimale ruimte van drie cm tussen de handels en de tank- of framedelen te behouden.

Koeling 
Het koelsysteem van een watergekoeld motorblok mag uitsluitend worden gevuld met water. Het gebruik van koelvloeistof is niet toegestaan.

Gashendel 
De gashendel moet van het zelfsluitende type zijn.

Bedieningshendels 
Alle hendels (koppeling en rem) moeten eindigen in een bolvorm met een diameter van tenminste 19 mm die een geheel vormt met de hendel. De bolvorm mag zijn afgeplat met afgeronde randen, maar moet afgeplat een dikte behouden van tenminste 14 mm. Iedere hendel (hand- of voetbediend) moet op een afzonderlijk draaipunt zijn gemonteerd. Een voetrem die om de voetsteun scharniert, moet onder alle omstandigheden bedienbaar zijn, ook als de voetsteun krom of beschadigd is.

Remmen 
Motoren moeten zijn voorzien van tenminste twee goed werkende remmen, op elk wiel één. Deze remmen moeten onafhankelijk van elkaar werken. Integrale remsystemen zijn toegestaan.

Middenbok en zijsteun 
Het verwijderen van de middenbok is verplicht. Het verwijderen van de zijsteun is aanbevolen.

Overige scherpe delen 
Niet noodzakelijke, scherpe delen zoals kentekenplaat, (niet opklapbare) passagiersvoetsteunen e.a. dienen te worden verwijderd.

Kettingschermen en spatborden
Bij alle motoren moeten open draaiende delen van de primaire transmissie, de koppeling, ontsteking en aggregaataandrijving op deugdelijke wijze zijn afgeschermd. Het kettingwiel aan de voorzijde moet volledig zijn afgeschermd. De ketting dient aan de onderkant zodanig te zijn afgeschermd dat beklemming van lichaamsdelen tussen tandwiel en ketting niet mogelijk is. Het gebruik van een voorspatbord is niet vereist indien er een stroomlijn gemonteerd is. Als er geen stroomlijn is gemonteerd, is een voorspatbord verplicht. Indien het complete zitje reikt tot de verticale raaklijn, getrokken langs de buitendiameter van de achterband (met een tolerantie van 50 mm), is een achterspatbord niet verplicht.

Banden 
Het is in alle ZAC klassen toegestaan om slicks, profielbanden en regenbanden te gebruiken. Onder alle omstandigheden valt de keuze van banden waarop aan de ZAC wedstrijden wordt deelgenomen, onder de eigen verantwoordelijkheid van de rijder. Ook de inschatting of de banden waarmee gereden wordt voldoende grip bieden ten aanzien van de omstandigheden op de baan, vallen ook onder de eigen verantwoordelijkheid van de rijder. Het gebruik van profielloze banden voor deelname aan het NK ROOKIE 600 / NK ROOKIE1000 wordt onder alle omstandigheden afgeraden. Een wedstrijd zal bij regenval niet worden uitgesteld stilgelegd om banden te wisselen. Voor een profielband geldt dat voor aanvang van training of wedstrijd de profieldiepte van de hoofdgroeven tenminste 2,5 mm moet bedragen. Voor een slick geldt dat de aangebrachte gaatjes voor het meten van de loopvlakslijtage nog goed zichtbaar moeten zijn. Het zelf aanpassen van het profiel is niet toegestaan. Het gebruik van bandenwarmers is toegestaan. Het loopvlak van een nieuwe band mag worden opgeruwd, de regels betreffende profieldiepte blijven van kracht.

Inlaat / uitlaat systeem
De ZomerAvondCompetitie kan slechts plaatsvinden fluisterstille motoren. Deze dienen te zijn voorzien van een in goede staat verkerend standaard uitlaatsysteem of een stille uitlaat met dB-killer. Tevens dient er aan de binnenzijde van de kuip geluidsabsorberend materiaal te zijn aangebracht, zodanig dat het klankbordeffect van de kuip weg is. Dit geldt ook voor de polyesterdelen achter het zitje. Het toevoegen van rubber en/of pannensponzen is hierbij niet toegestaan. Rijders zijn verder gehouden aanpassingen aan het inlaatsysteem aan te brengen indien de organisatie dat aangeeft, ook als dit zou leiden tot afname van het  vermogen. In het algemeen geldt dat altijd de stilst mogelijke oplossing dient te worden toegepast. Er is geen ruimte voor uitproberen waar de bovengrens van het toelaatbare ligt. Uitlaatgassen moeten zodanig worden afgevoerd, dat het niet mogelijk is banden, remmen of andere rijders te bevuilen.

Geluidsnorm
De geluidsmeeting wordt uitgevoerd door het geluidsmeetsysteem dat is opgesteld door de provincie langs de baan van het circuit waarbij de voor het evenement geldende maximale waarde mag niet mag worden overschreden. Een rijder die de geluidsnorm overtreed dient zich te melden bij het circuit. Wiens motor door de organisatie wordt afgekeurd, kan niet meer deelnemen. Tegen de beslissing van keurmeesters en / of de wedstrijdleiding is geen beroep mogelijk.

Afplakken 
Koplampglas, achterlicht en remlicht, moeten worden afgeplakt.
Richtingaanwijzers moeten indien mogelijk worden verwijderd of anders ook afgeplakt.
Spiegels zijn niet toegestaan en moeten worden verwijderd.

Nummer
De motor dient te zijn voorzien van nummers. De nummers moeten duidelijk zichtbaar worden aangebracht op de voorkant en beide zijkanten op de achterzijde van het zitje of op de onderkuip. Gedurende het seizoen kunnen nummers worden aangeschaft aan de inschrijftafel. De minimale afmetingen van de cijfers zijn: hoogte 140 mm en breedte 80 mm. De lijndikte van de cijfers is 25 mm en de tussenruimte tussen de cijfers is 15 mm. Voor een goede afleesbaarheid zijn zwarte cijfers tegen een egale witte achtergrond ideaal. Kleurcombinaties zijn toegestaan mits met voldoende contrast.

Gebruik Camera
Het gebruik van een (video) camera op de motor is alleen toegestaan mits deze binnen de kuip of het plaatwerk deugdelijk is bevestigd. Het is niet toegestaan om een camera op de helm en/of op de rijder zelf en/of achter het balhoofd op de tank te monteren. Is er twijfel over de plaats van montage, overleg dan met de keurmeester.

Rechten van de keurmeester
In geval van twijfel is de beslissing van de keurmeester altijd bepalend en dienen zijn/haar aanwijzingen te allen tijden te worden opgevolgd.