fbpx

Technisch reglement

RSZ MOTORSPORT ZOMERAVOND COMPETITIE TECHNISCH REGLEMENT 2020

Motoren
Deelname is toegestaan met moderne, in goede conditie verkerende motorfietsen. Een kentekenbewijs (of eigendomsbewijs) moet kunnen worden getoond indien hier door de organisatie naar wordt gevraagd.

Keuren
Voor elk evenement dient de motor te worden gekeurd door een MON bevoegde keurmeester en aangesteld door de organisatie. Ongekeurde en/of afgekeurde motoren mogen niet aan training of wedstrijd meedoen. Na een ongeval is de rijder verplicht zich bij de medische dienst te melden en de motor aan te bieden bij de keurmeester voor een schaderapport. Voor verdere deelname moet de motor na reparatie altijd worden gekeurd door een official van de organisatie. Bij twijfel is het oordeel van de keurmeester bepalend.

Kleding 
Voor training en wedstrijd is het dragen van deugdelijke en in goede staat verkerende lederen motorkleding, schoeisel en handschoenen verplicht. Een eendelige lederen raceoveral met rugbeschermer is verplicht. Voor reparaties van het pak moet slijtvast garen worden gebruikt. Als pakken ongevoerd zijn, is het dragen van (niet-synthetische) onderkleding verplicht. Het is verboden om piercings, oorringen of andere sieraden te dragen die het afnemen van de helm kunnen hinderen of bij een valpartij voor extra (lichamelijke) schade kunnen zorgen. Ook is het dragen van een horloge en het meenemen van sleutels, portemonnee e.d. tijdens de training of wedstrijd verboden.

Helmen 
Tijdens training en wedstrijd dient een helm te worden gedragen welke door de leverancier geschikt is verklaard voor gebruik tijdens wegraces. De helm (nog niet voorzien van een geldige keuringssticker) dient altijd vooraf bij de ZAC ter keuring worden aangeboden. Nieuwe helmen zijn (afhankelijk van de productiedatum, uiterlijk 3 jaar terug geproduceerd) 4 jaar geldig en dienen daarna opnieuw ter keuring te worden aangeboden. Helmen niet ouder dan 3 jaar en onbeschadigd, krijgen een ZAC-sticker die 1 jaar geldig is. Na een val dient de helm opnieuw te worden gekeurd.

Borgen 
Het borgen door middel van borgdraad of borgplaten van alle remtangen, remverankeringen, remblokpennen, oliefilter(deksels) en olievul- en/of aftappluggen is verplicht. Het borgen van koelvuldoppen, uitlaten, wielassen en andere essentiële delen die kunnen lostrillen/draaien, wordt sterk aanbevolen.

Stuur 
De stuurbreedte mag niet minder dan 45 cm bedragen. Open stuureinden moeten zijn opgevuld met een solide materiaal of met een afgesloten rubber handgreep zijn afgedekt. Het voorwiel of het voorspatbord mag in geen enkele stand van het stuur en over de totale lengte van de veerweg de kuip raken. Er moeten permanente aanslagen, anders dan de stuurdemper, zijn aangebracht om bij een volledige stuuruitslag een minimale ruimte van drie cm tussen de handels en de tank- of framedelen te behouden.

Koeling 
Het koelsysteem van een watergekoeld motorblok mag uitsluitend worden gevuld met water. Het gebruik van koelvloeistof is niet toegestaan.

Gashendel 
De gashendel moet van het zelfsluitende type zijn.

Bedieningshendels 
Alle hendels (koppeling en rem) moeten eindigen in een bolvorm met een diameter van tenminste 19 mm die een geheel vormt met de hendel. De bolvorm mag zijn afgeplat met afgeronde randen, maar moet afgeplat een dikte behouden van tenminste 14 mm. Iedere hendel (hand- of voetbediend) moet op een afzonderlijk draaipunt zijn gemonteerd. Een voetrem die om de voetsteun scharniert, moet onder alle omstandigheden bedienbaar zijn, ook als de voetsteun krom of beschadigd is.

Remmen 
Motoren moeten zijn voorzien van tenminste twee goed werkende remmen, op elk wiel één. Deze remmen moeten onafhankelijk van elkaar werken. Integrale remsystemen zijn toegestaan.

Middenbok en zijsteun 
Het verwijderen van de middenbok is verplicht. Het verwijderen van de zijsteun is aanbevolen.

Overige scherpe delen 
Niet noodzakelijke, scherpe delen zoals kentekenplaat, (niet opklapbare) passagiersvoetsteunen e.a. dienen te worden verwijderd.

Kettingschermen en spatborden
Bij alle motoren moeten open draaiende delen van de primaire transmissie, de koppeling, ontsteking en aggregaat-aandrijving op deugdelijke wijze zijn afgeschermd. Het kettingwiel aan de voorzijde moet volledig zijn afgeschermd. De ketting dient aan de onderkant zodanig te zijn afgeschermd dat beklemming van lichaamsdelen tussen tandwiel en ketting niet mogelijk is. Het gebruik van een voorspatbord is niet vereist indien er een stroomlijn gemonteerd is. Als er geen stroomlijn is gemonteerd, is een voorspatbord verplicht. Indien het complete zitje reikt tot de verticale raaklijn, getrokken langs de buitendiameter van de achterband (met een tolerantie van 50 mm), is een achterspatbord niet verplicht.

Banden 
Het is in alle ZAC klassen toegestaan om slicks, profielbanden en regenbanden te gebruiken. Onder alle omstandigheden valt de keuze van banden waarop aan de ZAC wedstrijden wordt deelgenomen, onder de eigen verantwoordelijkheid van de rijder. Ook de inschatting of de banden waarmee gereden wordt voldoende grip bieden ten aanzien van de omstandigheden op de baan, vallen ook onder de eigen verantwoordelijkheid van de rijder. Het gebruik van profielloze banden voor deelname aan het de Euro Cup 600 en 1000 Light wordt onder alle omstandigheden afgeraden. Een wedstrijd zal bij regenval niet worden uitgesteld stilgelegd om banden te wisselen. Voor een profielband geldt dat voor aanvang van training of wedstrijd de profieldiepte van de hoofdgroeven tenminste 2,5 mm moet bedragen. Voor een slick geldt dat de aangebrachte gaatjes voor het meten van de loopvlakslijtage nog goed zichtbaar moeten zijn. Het zelf aanpassen van het profiel is niet toegestaan. Het gebruik van bandenwarmers is toegestaan. Het loopvlak van een nieuwe band mag worden opgeruwd, de regels betreffende profieldiepte blijven van kracht.

Inlaat / uitlaat systeem
De ZomerAvondCompetitie kan slechts plaatsvinden fluisterstille motoren. Deze dienen te zijn voorzien van een in goede staat verkerend standaard uitlaatsysteem of een stille uitlaat met dB-killer, het toevoegen van rubber en/of pannensponzen is hierbij niet toegestaan. Tevens dient er aan de binnenzijde van de kuip geluidsabsorberend materiaal te zijn aangebracht, zodanig dat het klankbordeffect van de kuip weg is. Dit geldt ook voor de polyesterdelen achter het zitje. Het toevoegen van rubber en/of pannensponzen is hierbij niet toegestaan. Rijders zijn verder gehouden aanpassingen aan het inlaatsysteem aan te brengen indien de organisatie dat aangeeft, ook als dit zou leiden tot afname van het  vermogen. In het algemeen geldt dat altijd de stilst mogelijke oplossing dient te worden toegepast. Er is geen ruimte voor uitproberen waar de bovengrens van het toelaatbare ligt. Uitlaatgassen moeten zodanig worden afgevoerd, dat het niet mogelijk is banden, remmen of andere rijders te bevuilen.

Geluidsnorm
De geluidsmeeting wordt uitgevoerd door het langs de baan geplaatste geluidsmeetsysteem van het circuit waarbij de voor het evenement geldende maximale waarde niet mag worden overschreden. Een rijder die de geluidsnorm overtreed dient zich te melden bij het circuit. Wiens motor door de organisatie wordt afgekeurd, kan niet meer deelnemen. Tegen de beslissing van keurmeesters en/of de wedstrijdleiding is geen beroep mogelijk. 

Afplakken 
Koplampglas, achterlicht en remlicht, moeten worden afgeplakt.
Richtingaanwijzers moeten indien mogelijk worden verwijderd of anders ook afgeplakt.
Spiegels zijn niet toegestaan en moeten worden verwijderd.

Startnummers 2020
De motor dient voorzien te zijn van startnummers. De startnummers dienen duidelijk zichtbaar op een witte ondergrond te worden aangebracht op de voorzijde en op beide zijkanten van de motor.
LET OP: alleen startnummers in de kleur zwart en van het lettertype Helvetica Neue Condensed Bold (Gecomprimeerd Vet) zijn toegestaan.  

De minimale afmetingen van de cijfers voorzijde zijn bepaald op: hoogte 140 mm en breedte 80 mm. De lijndikte van de cijfers is 25 mm en de tussenruimte tussen de cijfers is 15 mm. De minimale afmetingen van de cijfers op de zijkant zijn bepaald op: hoogte 100 mm en breedte 65 mm. Ieder ander op de wedstrijdmotor aanwezig zijnde startnummer dient te worden verwijderd of geheel te worden afgeplakt.

Gebruik camera
Het gebruik van een (video)camera op de motor is alleen toegestaan mits deze binnen de kuip of het plaatwerk deugdelijk is bevestigd. Het is niet toegestaan om een camera op de helm en/of op de rijder zelf en/of achter het balhoofd op de tank te monteren. Is er twijfel over de plaats van montage, overleg dan met de keurmeester.

Rechten van de keurmeester
In geval van twijfel is de beslissing van de keurmeester altijd bepalend en dienen zijn/haar aanwijzingen te allen tijden te worden opgevolgd.